Privacyverklaring Praktijk Marijke Lenders

 • Dit is de privacyverklaring van Praktijk Marijke Lenders, gevestigd aan de Maasborch 4 te Rosmalen.

  Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van mijn cliënten, potentiele cliënten en andere personen die mijn website bezoeken of contact met mij hebben.

  In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe ik omga met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop ik omga met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer: 06-50466608 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, via de website: Autoriteitpersoonsgegevens.nl. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de wet AVG, naleven.

  Welke persoonsgegevens verwerk ik?
  Vanuit mijn praktijk verwerk ik persoonsgegevens in het kader van het (gezamenlijk of eenzijdig) begeleiden of behandelen van mensen / stellen met relatieproblemen of overbelasting dan wel psychische problemen.

  Deze verwerking start vanaf het moment dat u voor het eerst contact met ons heeft gelegd. Indien u zich aanmeldt en informatie vertrekt, verwerk ik persoonsgegevens.

  Dit zijn in elk geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres en e-mailadres, telefoonnummer. Verder gaat het om gegevens die relevant zijn voor uw dossier. Denk hierbij aan gegevens van uw huisarts of andere verwijzer, gegevens over eerdere behandelingen. Het kan hierbij gaan om gevoelige / bijzondere persoonsgegevens. Ik zal alleen de gegevens opvragen bij uw verwijzer / huisarts die relevant zijn voor uw behandeling/ begeleiding. Dit zal alleen plaatsvinden met uw toestemming en voor de verwerking van hierboven genoemde doeleinden.

  Facturering:
  Aan het einde van het kwartaal ontvangt u een factuur. Indien de kosten door derden worden vergoed, bijvoorbeeld zorgverzekeringswet of werkgever / ander verzekering, dan wordt de factuur rechtsreeks gefactureerd.

  Contact:
  Indien u contact met mij opneemt via de website, per e-mail of telefoon, verwerk ik de gegevens die u hebt verstrekt. Het betreft dan de contactgegevens die u aan ons verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt ( bijvoorbeeld doel van uw contact).

  Doeleinden en grondslag:
  Het dossier wat voor u wordt aangemaakt wordt gebruikt om een goed lopend traject te realiseren en de vorderingen, overzicht vast te leggen. Indien een psychiater is ingeschakeld of andere deskundige zal hij of zij informatie krijgen om goed geïnformeerd te zijn over de voortgang van uw behandeling. Deze uitwisseling van gegevens geschiedt via een beschermde digitale weg, naast mondelinge uitwisseling ( overleg, evaluatie). Bij aanvang van uw behandeling vraag ik u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door een overeenkomst te tekenen. Indien het gewenst is dat er een andere hulpverlener betrokken is bij de behandeling, is deze toestemming nodig om gegevens te kunnen delen.

  Indien u geen toestemming geeft is samenwerking met een andere hulpverlener uitgesloten. Dit kan ook betekenen dat uw behandeling stopt. U kunt apart aangeven of u toestemming geeft om uw huisarts te informeren.

  U heeft altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken. In dat geval kan het ook betekenen dat uw behandeling stopt.

  Contact:
  De contactgegevens die u aan mij verstrekt gebruik ik om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden.

  Hoe lang worden uw gegevens door mij bewaard?
  Ik ben verplicht uw dossier 10 jaar te bewaren.
  Als u uw dossier wilt laten vernietigen kunt u daar schriftelijk een verzoek toe doen.

  Met wie deel ik uw gegevens?
  Zoals eerder beschreven deel ik uw gegevens uitsluitend het de behandelend psychiater of andere hulpverlener , eventueel uw huisarts. Uitsluitend met uw toestemming.

  Wordt uw behandeling vergoed vanuit de A.O.V. of uw werkgever dan verstrek ik alleen niet-medische gegevens over het beloop van de gesprekken.

  Met mijn boekhouder ( Buis Accountancy, ’s-Hertogenbosch) heb ik de  afspraken gemaakt rondom mijn financiële boekhouding en verwerken van facturen. Uiteraard heb ik de nodige afspraken met haar gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider om technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

  Wat zijn uw rechten:
  U heeft de volgende rechten:

  1.  Het recht op inzage van uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie  daarvan.
  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze niet juist of onvolledig zijn.
  3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen- het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘ recht op vergetelheid’).
  5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

  Voor meer informatie over deze rechten  en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15

  Tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van deze verklaring genoemde e-mailadres en telefoonnummer.

  Wijzigingen:
  Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die ik verwerk of in de toegepaste regelgeving. In dat geval kan ik deze privacyverklaring aanpassen.

  Bij ingrijpende wijzigingen zal ik een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte stellen.

  Rosmalen, januari 2020

  Marijke Lenders

Informatie i.v.m. het corona-virus:

Ik volg de algemene adviezen / richtlijnen van de overheid.

Bij vragen hierover kun je me bellen of mailen.

Maak een afspraak door te bellen naar

06-50466608

Adres

Praktijk Marijke Lenders
Maasborch 4
5247SR  Rosmalen

Openingstijden

Op afspraak

Algemeen

BIGNR: 29010368730
BTW: NL001196144B31
KVK: 17270079
Aangesloten bij : “De Zorgprofessional” en bij Stichting EFT Nederland.

Privacy verklaring

Deze kunt u hier lezen.